Privacy policy

Bij Slambo.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we omgaan met uw privacy.

1. Wie zijn wij?

Slambo.nl
Website: www.slambo.nl

2. Welke gegevens verzamelen we?

Bij het gebruik van onze website en diensten kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Contactgegevens: zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Technische gegevens: zoals IP-adres, browserinformatie, apparaat type, bezochte pagina’s.
 • Overige gegevens: informatie die u vrijwillig verstrekt via formulieren of door contact met ons op te nemen.

3. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te leveren: zoals het op maat maken van websites.
 • Om met u te communiceren: bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of om offertes op te stellen.
 • Voor marketingdoeleinden: om u te informeren over nieuwe diensten of aanbiedingen (met uw toestemming).
 • Voor analyse en verbetering: om onze website en diensten te verbeteren.

4. Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

5. Delen we uw gegevens met derden?

Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhandelen of anderszins overdragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens delen met vertrouwde partners die ons helpen onze diensten te leveren, zoals hostingproviders of IT-dienstverleners. Deze partners zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten en mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

6. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw gegevens: u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben.
 • Correctie van uw gegevens: als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren.
 • Verwijdering van uw gegevens: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking: als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u bezwaar maken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [jouw contactinformatie].

7. Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de functionaliteit en gebruikservaring van onze website te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.